Ford Windstar-batterijlampje: waarom het brandt en hoe dit te verhelpen | Drivetrain-bron (2023)

Als het batterijlampje van uw Ford Windstar brandt, probeert het u te waarschuwen dat er een probleem is met het laadsysteem.

Het laadsysteem zelf is relatief eenvoudig. Het batterijlampje gaat branden omdat het spanningsniveau van de batterij te laag is.

Snelle feiten

Algemene oorzakenDefecte accu, slechte dynamo, accukabels, accupoolcorrosie
Paniekrisico?Ja, zonder voldoende spanning gaat de motor dood
SymptomenStoring klimaatregeling, zwakke koplampen,Willekeurig verkeerd schieten, Rood batterijlampje (eerst geen)
Typische reparatiekosten (onderdelen)Batterij $ 100-200, dynamo $ 150- $ 300

De meeste batterijlampjes gaan branden wanneer een voertuig start als de computer heeft gedetecteerd dat de spanning te laag is om de starter op het juiste toerental te laten draaien. Het batterijlampje van uw Windstar kan op elk moment tijdens het rijden gaan branden als de spanning onder een bepaalde drempel zakt.

Het is je misschien opgevallen dat je bestelwagen moeite heeft om te starten en dat het batterijlampje na het starten blijft branden.Dat zou duiden op een slechte batterij, maar het is toch de moeite waard om het eerst te testen.

Ford Windstar Acculampje Oorzaken + diagnose

Het laadsysteem in voertuigen is de afgelopen 50 jaar niet zo veel veranderd. Hier zijn de basisprincipes van hoe het laadsysteem van uw Windstar werkt:

 • Een kronkelige riem draait de dynamo.
 • De dynamo laadt de batterij op en drijft uw bestelwagen aan.
 • De spanningsregelaar produceert een vaste uitgangsspanning, waardoor het systeem niet overbelast raakt.
 • De accu slaat spanning op voor wanneer de starter dit nodig heeft of een plotselinge toename van de spanningsvraag.
 • Het batterijwaarschuwingslampje vertelt de bestuurder of er een probleem is met het laadsysteem.

Direct hieronder staan ​​​​de veelvoorkomende oorzaken van het Ford Windstar-batterijwaarschuwingslampje. De mogelijke oplossingen worden op een goede manier gepresenteerd om uw bestelwagen te controleren.

1. Controleer de kronkelige riem

Onderzoek de basisdingen voordat u de batterij van uw Windstar test. De kronkelige riem die de dynamo laat draaien, staat bovenaan de lijst.

Kijk eens naar de dynamo. Ontbreekt de riem? Is het glanzend en gebarsten? Als het helemaal ontbreekt, rijd dan om welke reden dan ook niet met uw Windstar totdat u het vervangt. Als het glimmend en gebarsten is, draait het de dynamo mogelijk niet snel genoeg om de batterij op te laden, zelfs als deze aanwezig is.

Kijk bij draaiende motor naar de kronkelige riem. Als het wiebelig lijkt of een piepend geluid maakt, vervang het dan.

2. Reinig eventuele corrosie van de accupolen

Onderzoek vervolgens de accupolen. Als ze accuzuur hebben opgehoopt, kunt u het waarschuwingslampje van uw Windstar-dynamo repareren door ze en de accupolen schoon te maken.

De spanning van de dynamo gaat naar de accu via een draad die deze verbindt met de accupool. Als de accupool gecorrodeerd is, kan deze zijn taak niet uitvoeren om de spanning efficiënt van en naar de accu te sturen, en het acculampje van uw Windstar gaat branden.

Het duurt slechts een seconde om de batterijpolen te controleren. Met een accupoolreiniger of staalborstel zijn ze in een mum van tijd schoon. Pas op dat u geen corrosie in uw ogen krijgt.

Batterijpaalreiniger is verkrijgbaar bij de meeste onderdelenwinkels. U kunt ook een ruime hoeveelheid zuiveringszout in water mengen om de polen schoon te maken. Laat het ongeveer 10 minuten in het mengsel zitten.

3. Slechte aardingsdraad

Hierboven hebben we besproken dat een slechte massaverbinding bij de batterij ervoor kan zorgen dat de lichten gaan flikkeren en dat er geen start mogelijk is. Maar een beschadigde of losse aardverbinding kan het probleem overal op de kabel veroorzaken.

Inspecteer de grondkabel van uw Windstar op duidelijke schade. Volg het vervolgens naar de montagelocatie op het motorblok of chassis. Zorg ervoor dat het goed vastzit en dat er geen roest onder zit. Dit is een veel voorkomende reden waaromdashboardverlichting flikkert/start niet.

4. Test de dynamo

Als u een multimeter heeft, kunt u de dynamo van uw Windstar in een mum van tijd thuis testen. Het is supergemakkelijk:

 1. Stel de multimeter in om spanning te lezen. U moet het met name instellen op 20V DC.
 2. Met uw Windstar uitgeschakeld, verbindt u de negatieve kant van de meter met de negatieve accupool. Raak de positieve kant van de voltmeter aan op de positieve batterijdraad. Met de motor uit, zou u een waarde tussen de 12,0 volt en 12,6 volt moeten krijgen.
 3. Nu je een basislijn hebt, is het tijd om de motor aan te zetten. Laat de airconditioner uit, evenals de koplampen en eventuele andere accessoires.
 4. Nadat de motor is gestart, moet u meer dan 14,2 volt krijgen. Als je 14,2 volt of meer hebt, laadt de dynamo goed op. Als het nog steeds zichtbaar is in de 12's, is het tijd om de dynamo te vervangen. Als het een spanningsniveau produceert in de 13s, ga je gang en breng het naar een onderdelenwinkel en laat het testen. Het is waarschijnlijk defect.
 5. Ervan uitgaande dat de dynamo meer dan 14 volt produceerde, zet u de koplampen, de airconditioning, de radio en alle andere accessoires die u maar kunt bedenken aan en voert u dezelfde test opnieuw uit. Als de spanning terugvalt in de 12s, is dit een zeer sterke indicatie dat de dynamo van uw Windstar moet worden vervangen. Het is nog steeds de moeite waard om het te laten testen, maar wees bereid om het te vervangen.

Een dynamo die niet genoeg spanning afgeeft, zal zichzelf meestal laten weten wanneer de motor draait.

Als u tijdens het rijden het batterijlampje van uw Windstar ziet branden, levert de dynamo waarschijnlijk niet langer voldoende spanning om de verschillende elektrische systemen van stroom te voorzien en de batterij tegelijkertijd op te laden.

Kunt u uw Windstar besturen met een defecte dynamo?

Het is geen goed idee om met een slechte dynamo te rijden. Als het moet, zijn er dingen die u kunt doen om te verlengen hoe lang het busje meegaat voordat de batterij leeg is:

 • Schakel de klimaatregeling uit
 • Zet de radio uit
 • Gebruik de auto-start-functie niet
 • Geen koplampen. Als u 's nachts moet rijden, raakt de batterij snel leeg

Kortom, alles wat u kunt uitschakelen, verlengt hoe ver uw Ford Windstar kan gaan met alleen de batterij. Het zal waarschijnlijk een beetje sputteren en mislukken voordat de motor het helemaal begeeft.

5. Test de batterij

Als het batterijlampje blijft branden maar niet weer aangaat nadat de motor een paar minuten heeft gedraaid en daarna weer is opgestart, moet u waarschijnlijk de batterij van uw Windstar vervangen.

Als de accupolen schoon zijn en je had meer dan 14 volt op je multimeter terwijl de motor stationair draaide onder volledige belasting van het accessoire, maar de spanning zakt onder de 12 volt wanneer je je Windstar uitzet, dan is de accu waarschijnlijk slecht.

U kunt het naar een onderdelenwinkel brengen en het gratis laten testen en vervangen. Het is een geweldige manier om u ertoe te brengen een batterij bij hen te kopen.

Uw Windstar kan prima van de dynamo lopen als hij eenmaal is gestart. Dit is belangrijk om te weten. Een lege accu meldt zich meestal wanneer u het voertuig probeert te starten.

Het batterijlampje resetten

U hoeft niets te doen om het batterijlampje van uw Windstar te resetten. Het zou voor zichzelf moeten zorgen terwijl u het probleem oplost. Soms blijft het branden als het spanningsniveau te laag was bij het starten van het voertuig. In dat geval zou het moeten uitschakelen bij de volgende start (als het probleem is verholpen)

Conclusie: Ford Windstar Batterijlampje

Als u direct doorgaat met het vervangen van de batterij, wordt vaak het batterijwaarschuwingslampje van uw Windstar gerepareerd, maar als u eerst naar het oplaadsysteem kijkt, kunt u veel geld besparen.

Uw Windstar werkt gedurende een korte periode alleen op de batterij. Maar als de dynamo kapot is gegaan, zal hij u uiteindelijk laten stranden.

Als uw batterijlampje onderweg gaat branden, ga dan zo snel mogelijk ergens heen om het te laten testen. Handel in de veronderstelling dat u zult stranden.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Terence Hammes MD

Last Updated: 12/11/2023

Views: 5533

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Terence Hammes MD

Birthday: 1992-04-11

Address: Suite 408 9446 Mercy Mews, West Roxie, CT 04904

Phone: +50312511349175

Job: Product Consulting Liaison

Hobby: Jogging, Motor sports, Nordic skating, Jigsaw puzzles, Bird watching, Nordic skating, Sculpting

Introduction: My name is Terence Hammes MD, I am a inexpensive, energetic, jolly, faithful, cheerful, proud, rich person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.